DUYURULAR

HABERLER
v

DEKAN' IMIZIN MESAJI

Sevgili Öğrenciler, Değerli Meslektaşlarım,

Yaklaşık 23 yıl önce kurulan Fakültemizin, geriye dönüp bakıldığında kuruluşundan bu güne kadar, hem fiziki hem eğitim düzeyi açısından çok yol aldığını görmekteyiz. Ancak, mevcutla yetinmeyerek, Rektörlüğümüzün de desteğiyle, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2016 yılı itibariyle, sahip olduğu imkânları ve eğitim düzeyini, daha da iyileştirmeyi ve ileri bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz. Bu maksatla, var olan fiziki mekânlarda, başta kütüphane bölümü olmak üzere, öğrencilerimizin ihtiyaçları dikkate alınarak Devamı

GÜNCEL TIP

 • Tonsillofarenjitler
  Farenkste yer alan lenfoid dokularin meydana getirdigi topluluga Waldeyer halkasi adi verilmektedir. Bu halkada palatin tonsiller, nasofarengeal tonsil, tubal tonsiller, lateral farengeal bantlar, lingual tonsiller ve farenks arka duvari mukozasi altinda bulunan soliter lenf nodülleri yer almaktadir. Akut tonsillofarenjit, tonsil ve farenksin eritem, eksüdasyon veya membran ile karakterize akut enfeksiyonudur. Tonsillit, tonsillofarenjit, farenjit ve nazofarenjit tanimlarinin tümünü içerir. Eriskin ve çocuk polikliniklerine en sik basvuru nedenlerinden biridir. Komplikasyon gelismedikçe hayati tehdit etmese de yaygin ve sik görülmesi, is gücünde kayba yol açmasi ve akilci olmayan antibiyotik kullanimina neden olmasindan ötürü önemli bir saglik sorunudur.  Detaylı Bilgi

 • Özefagus Kanserli Ve özefajitli Hastalarda Global Histon Modifikasyon Profillenmesi
  özofagus kanserleri dünya genelinde tüm kanserler arasinda 6. sirada yer almaktadir ve sikligi 6.4/100.000 olarak bildirilmektedir. Tüm kanserlerin %1.5-2' sini, gastrointestinal sistem kanserlerinin ise %5-7'sini olusturmaktadir. özofagus mukozasindaki bazi lezyonlarda kanser insidansi yükselmektedir, özellikle yüksek riskli bölgelerinde, toplumun %80'lere kadar varan büyük bir kisminda özofajit saptanmistir. özofajit termal, mekanik, kostik ajanlar ile radyasyon veya gastroözofageal reflü sonucunda gelisebilmektedir. Genellikle hayatin erken dönemlerinden itibaren çevresel, genetik ve epigenetik faktörlerin ve diyetteki bazi faktörlerinde eksikligine paralel olarak, kronik mukozal inflamasyona neden oldugu düsünülmektedir (1,2).özofagus kanser gelisimi ile ilgili epigenetik mekanizmalardan biri histon modifikasyonlaridir. Detaylı Bilgi

 • Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi
  Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin ne tür hastaliklarin tedavisi ile ilgilendigi halk tarafindan bilinmemektedir. Saçtan ayak tirnaklarina dek tüm vücüdumuzun deri ve yumusak doku kayiplari, yüz kemiklerindeki kiriklar, elin cerrahi gerektiren hastaliklari, tendon, sinir ve damar kesileri ilgi alanimizdir. Vücudumuzda, özellikle yüz ve ellerde dogustan olma veya kazalar, hastaliklar sonrasi olusan sekil bozukluklari, kanser yaralari, basi yaralari, kazalara bagli yaralar, yanik yaralari ve sekil bozukluklari, seker hastaligi sonucu olan yaralarin tedavisini yapmaktayiz. Dogustan olan kurt agzi denilen yarik dudak, yarik damak, yüzde sekil bozukluklari, el parmaklarinin yapisik olmasi, elin sekil ve fonksiyon bozukluklari konumuza dahildir. Çene cerrahisi, yüz felcinin cerrahi tedavisi ile ilgilenmekteyiz. Detaylı Bilgi

AKADEMİK BAŞARILAR

 • SÖZLÜ BİLDİRİ 3. LÜK ÖDÜLÜ

  04-07 Mayıs 2016 tarihleri arasında İzmir de yapılan ''1st International Cell Death Research Congress-Turkey'' uluslararası kongresinde Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalından ‘’Evaluatıon Of The Apoptotıc Effects Of Wortmannın And Thalıdomıde On Breast Cancer Cell Lınes’’ başlıklı (Melike Ozgul , Elgin Turkoz Uluer , Gamze Tanrıover , Sevinc İnan ) çalışma en iyi sözlü 3. lük ödülü kazanmıştır. İlgilileri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 • Prof. Dr. Seda VATANSEVER

  Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. H. Seda Vatansever Hücre Ölümü Araştırma Derneği'nde 2010 yılından beri devam etmekte olduğu Genel Sekreterlik görevine 05 Mayıs 2016 tarihinde yapılan genel kurul sonrasında yeniden seçilmiştir. Kendilerini tebrik eder, başarılarının başarılarının devamını dileriz.

 • POSTER 2.LİK ÖDÜLÜ

  04-07 Mayıs 2016 tarihleri arasında İzmir de yapılan ''1st International Cell Death Research Congress-Turkey'' uluslararası kongresinde Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalından ‘’Analysıs Of Cell Death In Hct-116 Under Hypoxıc Condıtıon’’ başlıklı (Sevtap Gokalp , Feyzan Ozdal Kurt, Tuna Onal , Canan Turkoglu , Elgin Turkoz Uluer , H Seda Vatansever) çalışma en iyi poster 2. lik ödülü kazanmıştır. İlgilileri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 • Prof. Dr. Kemal ÖZBİLGİN

  Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal Özbilgin Hücre Ölümü Araştırma Derneği'nde 2010 yılından beri devam etmekte olduğu  Denetleme kurulundaki görevine 05 Mayıs 2016 tarihinde yapılan genel kurul sonrasında yeniden seçilmiştir. Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 • Doç. Dr. Necmettin GÜVENCE
  Fakültemiz Genel Cerrahi AD öğretim Üyesi Doç.Dr. Necmettin GÜVENCE "Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği " Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilmiştir. Öğretim üyemiz tebrik eder başarılarının devamını dileriz. 

 • Prof. Dr.Kemal ÖZBİLGİN

  6-20 Mart 2016 tarihleri arasında Akciğer Sağlığı ve Yoğun bakım Derneği ile Akciğer Kanserleri Derneği tarafından  düzenlenen Ulusal Akciğer Sağlığı  Kongresinde ‘' Kemal Özbilgin , Sevinç İnan , Merve Temel , Melike Özgül, Cengiz Kurtman , Elgin Türköz Uluer , Tuna Önal’' ın araştırmacı olarak yer almış olduğu ‘‘Rapamisin Uygulanan Akciğer Kanser Hücre Hattında PAC-1’in Önemi’’ isimli çalışma  POSTER  SUNU ÖDÜLÜ almıştır.

 • Prof.Dr.Cüneyt TEMİZ

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz, Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu yönetim kuruluna seçilmiştir. Kendisini kutlar, başarılarının devamını dileriz.

 • Prof.Dr.Cüneyt TEMİZ

  Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Enver Atik ve arkadaşları tarafından sunulan ‘Koyun vertebrasında vertebroplasti uygulamasının volüm ve anatomik yerleşiminin komşu segment kırığı üzerine etkisi: Biyomekanik Çalışma’ konulu deneysel çalışma, Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi sempozyumunda en iyi sözel bildiri ikincilik ödülü almıştır.

 • Yrd.Doç. Dr. Nuray ALTINTAŞ
  01-03 Ekim 2015 tarihleri arasında Bükreş'te düzenlenen XXVI.WORLD CONGRESS ON ECHINOCCOSIS '' Kongresinde ‘'Nuray ALTINTAŞ, Mustafa ÖZTATLICI, Ayşe Caner, Murat Sözbilen, Aslan Sakarya, Nazmiye Altıntaş 'ın araştırmacı olarak yer almış olduğu ‘‘Genotyping and Phylogenetic Analysis of Cystic Echinococcosis Isolated  from Animals and Humans in Agean Region '' isimli  çalışma ''Laboratuvar Araştırma Alanında''  EN İYİ POSTER 1.lik ÖDÜLÜ almıştır.İlgilileri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.


 • Doç. Dr. Zafer AKAN
  Fakültemiz Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer AKAN' ın Boran Nötron Yakalama Terapisinde kullanılmak üzere Yeni Bor Taşıyıcılar 10B-DG ve 18 B-FDG sentezi konulu çalışmalarının incelemeli patent başvurusu onaylanmış ve Sentezlenen 10B-DG ve 10B-FDG moleküllerinin Ulusal Bor Araştırmaları Enstitüsü ve Zafer AKAN adına, uluslararası patentlenmesi, Avusturya Patent ofisi tarafından tamamlanmıştır.Öğretim üyelerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Devamı

 • 30. Avrupa Kardiyo-Torasik Anesteziyologlar Kongresi
  30. Avrupa Kardiyo-Torasik Anesteziyologlar Kongres'inde, "Effects of Acute vs Chronic Atenolol on Intestinal Ischemia and Reperfusion Injury in Hypercholesterolemic Rats (Hiperkolosterolemik Ratlarda Akut ve Kronik Atenololun Barsak İskemi ve Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkileri) Öztürk T, Vural K, Tuğlular İ, Var A, Kurdal T, Aydemir I, Şengel A" adlı sunumuyla, "En İyi Poster Sunumu" dalında 1. lik ödülü aldı. Öğretim üyelerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

 • En İyi Poster Ödülü
  02-04 Eylül 2015 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi'nde düzenlenen 22. Elektron Mikroskopi Kongresinde ‘'Melike ÖZGÜL, Fatma FIRAT, Elgin TÜRKÖZ ULUER, M. İbrahim TUĞLU ve Sevinç İNAN’ın araştırmacı olarak yer almış olduğu ‘‘Immunohistochemical Analyses of the Oxidative Stress Parameters on Different Types of Cancer Cell Lines Treated with CAPE’’ isimli çalışma  EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ almıştır.Kendilerini tebrik eder başarılarının devamını dileriz

 • En İyi Poster Ödülü
  02-04 Eylül 2015 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi'nde düzenlenen 22. Elektron Mikroskopi Kongresinde ‘Reyima ABULIMITI, Işıl AYDEMİR, Mahmud ÖZKUT, Dila Hatun SAL, Fatma FIRAT, Suna SAYGILI, M. İbrahim TUĞLU’nun araştırmacı olarak yer aldığı ‘‘Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu İle Beslenmenin Sıçan Overlerinde Oluşturduğu Hasarda Yağ Dokusu Kaynaklı Kök Hücrelerin Etkisi’’ isimli çalışma EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ almıştır. İlgilileri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.Kendilerini tebrik eder başarılarının devamını dileriz

Güncel Etkinlikler

Akademik Takvim

2016-2017 Öğretim Yılı Tıp Fakültesi Akademik Takvimi

KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik