Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı (30 Mart 2017)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu'nun yaptığı inceleme ve denetlemeler sonrasında 30 Mart 2017günü  mezuniyet sonrası eğitimi akredite oldu. Akreditasyon Sertifikasyon Töreni, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Bilal-i Habeş GÜMÜŞ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sami İLKER, Türk KBB ve BBC Derneği Başkanı Prof. Dr. Mete KIROĞLU, Türk KBB ve BBC Yetkur Başkanı Prof. Dr. Erol KELEŞ, Akreditasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İrfan KAYGUSUZ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı ve öğretim üyelerimizin katılımı ve konuşmalarla gerçekleşti. Anabilim Dalımızı  akreditasyonu için tebrik ederiz.

 Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı(20.03.2014)          

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, “Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi İçin Akredite Edilme Koşularını yerine getirdi ve 5 yıl süreli olarak 2019 yılına kadar  akredite edilmişti Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komisyonu dört üyesi ve TTB UDEK’i temsilen bir üye tarafından Göğüs Hastalıkları AD. gerçekleştirilen ziyaret sonucu Göğüs Hastalıkları AD.’nın reakredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna varılmış ve rapor TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır. Anabilim dalımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Tibbi Patoloji AD Mezuniyet Sonrası Akreditasyonu (2025)

Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı; Türk Tıbbi Patoloji camiasının çatı kuruluşu olan Patoloji Dernekleri Federasyonunun ilk kez açtığı eğitim akreditasyonu programına Ocak 2018'de başvurmuş  ve başvuru dosyası kabul edilerek Patoloji Dernekleri Federasyonu Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı tarafından 18.05.2018 tarihinde ziyaret edilmiştir.Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu Başkanlığının 08.10.2018 tarihinde yaptığı toplantıda Tıbbi Patoloji Anabilim Dalımızın gerekli koşulları sağladığı saptanarak Tıpta Uzmanlık Eğitimi 01.01.2024 tarihine kadar beş (5) yıl süreyle akredite edilmiştir.


Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi (2013)

Tıp Fakültesi 2008 yılı öncesinde ilk akredite çalışmalarına başlamış ve Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları hedef alınarak,

Nitelikli hekim yetiştirmek için akredite olma sürecine girilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Eğitim programları akredite olan ilk 15 Tıp Fakültesinden birisi olmuştur. 

2008 -2012 yılları arasında eğitim programları gözden geçirilmiş ve Ulusal ÇEP ile uyamlandırılmıştır. Kurul ve komisyonlarda öğrenci temsiliyeti, kariyer günleri, sosyal sorumluluk projeleri, yarı zamanlı çalışma ve burs olanakları, öğrencilerin yönetime kolay erişimi sağlanmıştır. Öğrencilerden her alanda sık ve düzenli geri bildirim alınmış ve sonuçlar iyileştirmeler için kullanılmıştır.Yapılan çalışmalar sonrasında 2010 döneminde Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine başvurmuş ve 02-06 Aralık 2012 tarihlerinde fakültemiz ziyaret edilmiştir.   Yapılan incelemeler sonrasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programının Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığı belirlenerek TEPDAD’ın 8.3.2013 tarih ve 1 nolu kararı ile Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) ve Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu(UTEAK) tarafından 6 yıl süreyle akredite edilmesine 2015 yılında yapılan ara değerlendirme sonucunda da akreditasyonun devam etmesine karar vermiştir.  

Şubat 2018 de yeni başvuru ile Fakültemiz 2. Akreditasyon sürecine girmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda TEPDAT tarafından  01.01.2025 yılına kadar reakredite edilmesine karar verilmiştir. Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik