Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı (30 Mart 2017)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu'nun yaptığı inceleme ve denetlemeler sonrasında 30 Mart 2017 günü  mezuniyet sonrası eğitimi akredite oldu. Akreditasyon Sertifikasyon Töreni, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Bilal-i Habeş GÜMÜŞ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sami İLKER, Türk KBB ve BBC Derneği Başkanı Prof. Dr. Mete KIROĞLU, Türk KBB ve BBC Yetkur Başkanı Prof. Dr. Erol KELEŞ, Akreditasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İrfan KAYGUSUZ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı ve öğretim üyelerimizin katılımı ve konuşmalarla gerçekleşti. Anabilim Dalımızı  akreditasyonu için tebrik ederiz. 

 Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı(20.03.2014)

            Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, “Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi İçin Akredite Edilme Koşularını yerine getirdi ve 5 yıl süreli olarak akredite edildi. Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komitesi üyelerinin ve Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu temsilcisi, 20.03.2014 tarihinde MCBÜ Tıp Fakültesi’ne yaptıkları ziyaret sonucunda, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın ’Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi İçin Akredite Edilme Koşularını sağladığına karar verdi


Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi (2013)

Tıp Fakültesi 2008 yılı öncesinde ilk akredite çalışmalarına başlamış ve Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları hedef alınarak,

Toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere

·         Hekimlik yetkinlikleri tanımlanmış

·         Bilgi, beceri ve tutumla donatılmış

Nitelikli hekim yetiştirmek için akredite olma sürecine girilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Eğitim programları akredite olan ilk 15 Tıp Fakültesinden birisi olmuştur. 

2008 -2012 yılları arasında eğitim programları gözden geçirilmiş ve Ulusal ÇEP ile uyamlandırılmıştır. Kurul ve komisyonlarda öğrenci temsiliyeti, kariyer günleri, sosyal sorumluluk projeleri, yarı zamanlı çalışma ve burs olanakları, öğrencilerin yönetime kolay erişimi sağlanmıştır. Öğrencilerden her alanda sık ve düzenli geri bildirim alınmış ve sonuçlar iyileştirmeler için kullanılmıştır.Yapılan çalışmalar sonrasında 2010 döneminde Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine başvurmuş ve 02-06 Aralık 2012 tarihlerinde fakültemiz ziyaret edilmiştir.   Yapılan incelemeler sonrasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programının Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığı belirlenerek TEPDAD’ın 8.3.2013 tarih ve 1 nolu kararı ile Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) ve Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu(UTEAK) tarafından 6 yıl süreyle akredite edilmesine 2015 yılında yapılan ara değerlendirme sonucunda da akreditasyonun devam etmesine karar vermiştir.  Şubat 2018 de yeni başvuru ile Fakültemiz 2. Akreditasyon sürecine girmiştir. Oluşturulan yeni akreditasyon komisyonunun çalışmaları devam etmektedir.Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik