İşyükü anketi - Bölüm 1

KATILIMCI NO: 


Aşağıdaki 6 faktöre ait ölçeklerin herbirinde, verilen görevi yaparken hissettiklerinizin derecesini işaretleyiniz