KAYIT İŞLEMLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ KULÜPLER

SINAV YÖNETMELİĞİ

SINAV SONUÇLARI MEZUNLARIMIZ ÖĞRENCi MAİL GRUBU  
   
      ÖĞRENCİ  
 
 


01 Eylül 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak; Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıt ve kabulü, eğitim-öğretim, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemleri, öğrenci işleri bürosunda, Taylan TEPELİ ve Hatice AKAN BİLİR tarafından yürütülmektedir

Fakültemizde dönem I, II, III’de temel ve klinik tıp bilimleri, konulara ve sistemlere göre programlanarak ve birbirlerini bütünleyen bir entegre düzene göre kurullar biçiminde yürütülür Her döneme ilişkin teorik dersler, pratik laboratuvar uygulamaları ve beceri uygulamaları, ders kurulları halinde bütünleştirilerek verilir. Dönem IV ve V’de klinik bilimler eğitimi, stajlar biçiminde yürütülür.Dönem VI; intörnlük dönemidir. İntörnlük döneminin amacı; öğrenciye daha önceki yıllarda edindiği bilgi ve becerilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, tıbbi beceri ve deneyim kazandırmak ve hekim adayını hekimlik uygulamalarını yürütebileceği düzeye getirmektir

Öğrencilerin eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümüne yardımcı olmak üzere, öğretim yılı başlamadan önce Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonun önerisi ile Dekanlık tarafından danışman öğretim üyeleri belirlenir. Danışman öğretim üyesi, öğrencinin Fakülteye başlamasından mezuniyetine kadar danışmanlık görevini sürdürür.

 

   

 


 

 

 

 
  Telefon : 0236 233 19 20   Faks : 0236 233 14 66 || CBU Tip Web Ekibi
Web sayfamız İnternet Explorer 6 ve sonrası, Opera, Safari, Chrome, Firefox Browserlar' da sorunsuz çalışmaktadır.
 
 
     
Anasayfa English